Zaborra energia-iturria da, eta metano-gasa, elektrizitatea, diesela eta gasolina sortzeko erabil daiteke. Zabor organikoa (landare- eta animalia-jatorriko hondakinak) deshidratazio-prozesu baten eraginpean jartzen da hezetasuna murrizteko, eta zuhaitzak inaustean lortutako landare-hondakinekin nahasten da. 

Gure kasuan etxean dugun, zabor organikoan saiakuntzak egin ditugu. Lortu dugun voltajea 0,67 koa izan da. Beraz, esperimentalki konprobatu dugunez, badakigu zabor organikoa energia iturri berriztagarria dela.